Sixten og Elvira. Blade af en fiktion

 

1: Døden. 2: Lidelsen. 3: Smerten.

 

11te Juli 89: Til min vän John Rothstein från Sixten, som slutada först: Der finas ingen menniskor, som gör dig godt utan beräkning – procentisk i sin finasta form. Dette är a och ö i lifvet.När en menniska födas, da jublar man; när en menniska dör, da gråter man – det borda vara tvärtom. S. Sparre. [Politiken 25. juli 1889]

 

Omslag: Dan Eggers.

 

195 sider.