Biografi

Asger Schnack, født 1949. Debut 1967.

 

Ansat på Borgens Forlag fra 1971 til 1979, de sidste fire år som forlagsredaktør.
Forlagsredaktør på Hans Reitzels Forlag fra 1993 til 1999.

 

Har drevet forlagene Swing (1974-1979), Bebop (2000-2012) og Asger Schnacks Forlag (2014-2022).