Marianne Larsen: 70 digte. Asger Schnacks Forlag 2021

Forgjorthedstilstanden. Forlaget Spring 2022